Schoonmaakbedrijf De Hoeve

Privacy Statement

Persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door De Hoeve BV ten allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met De Hoeve BV worden verwerkt. De Hoeve BV zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Links naar andere websites

De website van De Hoeve BV bevat links naar andere websites die buiten het De Hoeve-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. De Hoeve BV is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.