Schoonmaakbedrijf De Hoeve

De Hoeve kwaliteit pagina

De zorg voor kwaliteit blijft De Hoeve bezig houden. Dat is logisch in een tijd waarin interne en externe klanten steeds veeleisender worden. Het zoeken naar manieren om die kwaliteit te meten en te beheersen is dan ook één van de belangrijkste activiteiten.

Zo gebruikt schoonmaakbedrijf de Hoeve BV een op ‘VSR’ gebaseerd, maar nog verbeterd kwaliteitmeetsysteem.

De kwaliteitsbeoordeling

De metingen inzake het kwaliteitsmeetsysteem, worden verricht door een gekwalificeerd medewerker van schoonmaakbedrijf de Hoeve BV (VSR-kwaliteitsinspecteur / controleur).

Tijdens een ronde door het object wordt met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven gecontroleerd. U als Klant en schoonmaakbedrijf de Hoeve BV komen eventueel zelfs een 'Acceptable Quality Level'-norm (AQL) overeen.

Het kwaliteitsmeetsysteem kent dan ook een (geringe) tolerantie voor het toegestane aantal fouten. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald. In sommige gevallen geven de resultaten van de inspectie aanleiding tot een extra 'tussencontrole'.

Analyse van de beoordeling

Elke fout heeft een oorzaak en elke fout heeft een gevolg. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf. Welke fouten zijn gemaakt en hoe zijn deze fouten ontstaan? Een grondige analyse van de foutscore brengt het antwoord op dergelijke vragen boven tafel en vormt zo een handvat voor het nemen van actie.

De kwaliteitsbeoordeling heeft uitsluitend een corrigerende functie: geen doel maar een middel om het niveau van het schoonmaakwerk optimaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van U als Klant én de gebruiker van de schoongemaakte ruimte.

Kortom, ons kwaliteitsmeetsyteem tilt het schoonmaakonderhoud uit de sfeer van de subjectieve beoordeling. Derhalve is de VSR-standaard een rationeel managementinstrument dat U als Klant de garantie geeft dat de opdracht goed en professioneel wordt uitgevoerd.

Keurmerk OSB en Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Schoonmaakbedrijf de Hoeve BV is in het bezit van Het keurmerk van de brancheorganisatie (OSB).
Dit garandeert u dat ‘de Hoeve’ professionaliteit biedt op vaktechnisch gebied.

Tevens impliceert het bezit van het keurmerk OSB dat ‘de Hoeve’ belangrijke ‘gedragscodes’ naleeft;

  • ‘Administratief’: ‘de Hoeve’ handelt conform de norm NEN 4400-1
  • ‘Verantwoordelijk Marktgedrag’: ‘de Hoeve’ handelt conform de code ‘Verantwoordelijk Marktgedrag’.
  • Klik HIER voor de zelfverklaring; ‘Code Verantwoordelijk Marktgedrag’.