Schoonmaakbedrijf De Hoeve

Schoonmaakonderhoud

„Schoonmaakonderhoud en de manier van toepassen, ook binnen uw organisatie, is van zeer groot belang en op den duur zelfs van bedrijfs / instellingsbelang”

Deze stelling durven wij zeker bij u neer te leggen en te verdedigen!
Weliswaar kan schoonmaakonderhoud op vele manieren plaatsvinden, maar toch is iedereen erbij gebaat dat dit correct en zeker ook met een goed systeem van uitvoering en begeleiding gebeurt. Al zo’n 36 jaar lang werkt ‘De Hoeve’ hieraan en heeft daarmee dus zeer veel ervaring op zowel grote, maar ook middelgrote en kleine organisaties.

Wat u krijgt voor uw geld ? / Wat zit in een offertebedrag inbegrepen?
 • Inzichtelijke en reële calculatie van de werkzaamheden en prijsstelling
 • Basisuurloon + sociale lasten schoonma(a)k(st)er
 • Opbouw vakantietoeslag, –dagen en bonussen conform CAO voor schoonmaak
 • Vervanging bij snipperdagen en ziekte, incl. gehele opvolgingstraject
 • (Werkgeversrisico’s m.b.t. deze onderwerpen zijn voor u niet aanwezig)
 • Kosten van het verbruik aan middelen en materialen, bijv. stofzuiger, toegeruste werkkar, schoonmaakmiddelen + onderhoud c.q. vervanging
 • Controle, begeleiding en kwaliteitsbewaking wordt door de objectleiding van ‘De Hoeve’ verzorgd.
 • Projectadministratie en PZ activiteiten

Bijkomende voordelen met ‘de Hoeve’ als schoonmaakbedrijf binnen uw organisatie:
 • U hoeft niet meer naar de schoonmaak om te kijken. Alles zal ‘De Hoeve’ voor u regelen.
 • Vakantie en ziekte worden automatisch vervangen door ‘De Hoeve’, maar ook inclusief het gehele opvolgingstraject… Allerlei werkgeversrisico’s hiermee in verband vervallen voor u!
 • ‘De Hoeve’ neemt zo gewenst uw werkne(e)m(st)er over. Dit zal niet zelden voordelen bieden voor de medewerk(st)er i.v.m. de toegespitste C.A.O. voordeelregelingen die de schoonmaak kent.
 • Aanlevering van schoonmaakmateriaal en alle sanitaire benodigdheden is mogelijk en zal aangevuld c.q. geplaatst worden.
Terug naar het overzicht